Straatcontroles oefenen kan binnenkort gewoon op kantoor

Gentse politie start opleidingen met virtual reality-brillen
Erik Jan Bijvank
11 Jan 2022
Read this article on the original website

GENT De Gentse flikken starten binnenkort met opleidingen met een VR-bril. Daarin worden situaties op straat gesimuleerd, en kan de inspecteur op verschillende manieren reageren. Die reacties worden nadien in kleine groepen besproken.

De politie wil niet alleen moderniseren, ze wil ook professionaliseren. “Het ‘handelingskader professioneel controleren’ is ontwikkeld door de Nederlandse politie, in samenwerking met Amnesty International”, zegt korpschef Filip Rasschaert. “De politiekorpsen Gent, Antwerpen, Mechelen en Brussel-Noord nemen het voortouw om dit ook in België in te voeren. Bedoeling is onze mensen aan te leren hoé ze best een straatcontrole uitvoeren door een juiste selectie, door goede communicatie en door een omgang die wederzijds respect stimuleert. In de praktijk kan je dergelijke trainingen moeilijk doen, je kan niet terugkeren naar een uitgevoerde controle. De VR-trainingstool is daarvoor dus perfect materiaal. In de VR-tool hebben acteurs verschillende situaties nagespeeld, en kan de agent keuzes maken van hoe gereageerd kan worden. Dat wordt dan nadien geëvalueerd. Denk bijvoorbeeld: een groepje van drie jongeren hangt rond op straat en moffelt iets in een vestzak. De politie ziet dat, en besluit te controleren. Maar op welke manier spreek je die gasten aan, wat vraag je juist, en hoe reageer je als ze niet meteen willen meewerken? Leg je uit waaróm je net hen aanspreekt? De film gaat dan verder naar gelang de keuzes die de agent heeft gemaakt.”

Praktijk

“De medewerkers die de VR-opleiding zullen volgen, kregen eerst al een online cursus met een klein rollenspel. De VR- trainingen bouwen daarop verder.  Er wordt in een kleine groep getraind in concrete VR-situaties. De deelnemers worden daarbij begeleid door gespreksleiders met een grote terreinervaring. De kracht van die opleiding is dat het om ‘echte’ praktijksituaties gaat, waarin de agent ziet wat zijn eigen reactie teweegbrengt bij de andere partij. Dat krijg je in puur theoretische lessen veel minder goed uitgelegd.”

De korpschef hoopt dat op lange termijn VR-opleidingen ruim hun ingang vinden in de politieopleidingen in België. “Binnen de Gentse politie willen we de komende jaren ook andere VR-toepassingen onderzoeken. Ik denk bijvoorbeeld aan ‘prioritair rijden’, noodplanning en handelen in gevaarsituaties. Dit alles past ook in het traject van het moderniseren van de Gentse politie. Voor VR-opleidingen rond politiecontroles, waar we nu mee starten, hoop ik dat we vroeg of laat met Belgische en Nederlandse partners ook Belgisch filmmateriaal kunnen ontwikkelen, maar de kostprijs daarvan loopt al snel op tot 100.000 euro.” Voor de aankoop van de VR-brillen, het gebruik van de software en van het Nederlands filmmateriaal, zal de Gentse politie om en bij de 60.000 euro moeten betalen. Daarmee kunnen een 800-tal medewerkers opgeleid worden, gespreid over twee tot drie jaar. De Gentse flikken starten in het voorjaar met hun VR-opleiding, in Antwerpen zijn ze al bezig.

Questions? Talk to an expert