Inzet Virtual Reality bij het tegengaan van etnisch profileren

Inzet Virtual Reality bij het tegengaan van etnisch profileren
Justin Karten
11 Jan 2022
Read this article on the original website

Binnen de Nationale Politie, maar ook bij politieorganisaties in het buitenland, worden pogingen ondernomen om het probleem van etnisch profileren het hoofd te bieden: bodycams, stopformulieren, investering in diversiteit, en trainingen om impliciete vooroordelen te verminderen.

Voor het professionaliseren van politiecontroles is het van belang dat etnisch profileren bespreekbaar is in politieteams. Dit vergt bereidheid van politiemensen om te reflecteren op hun eigen handelen en dat van hun collega’s en hierover in discussie met elkaar te treden.

Gunstige effecten op het leereffect

Virtual Reality (VR) is een middel dat steeds vaker succesvol gebruikt wordt in therapie (bijv. tegen angststoornissen) en trainingen. Onderzoek heeft laten zien dat gebruik van VR gunstige effecten heeft op het leerproces. Daarnaast oefent VR op veel mensen een sterke aantrekkingskracht uit, en wordt het geschikt geacht voor het adresseren van gevoelige thema’s (Cornet e.a., 2019).

Bas Böing en Peter de Vries schreven een artikel over de inzet van VR om het etnisch profileren tegen te gaan. Het artikel is HIER te downloaden.

Questions? Talk to an expert