Evaluation of a 360°-VR training against ethnic profiling

In dit onderzoek wordt daarom getoetst of VR een geschikt middel is om etnisch profileren bespreekbaar te maken onder politieagenten, en hun kennis over het voorkomen ervan te vergroten.
Erik Jan Bijvank
11 Jan 2022
Read this article on the original website

Translated title of the contribution: Evaluation of a 360°-VR training against ethnic profiling

Peter W. de Vries, Els Mulder, Jean-Louis van Gelder

Abstract

Voor het professionaliseren van politiecontroles is het van belang dat etnisch profileren bespreekbaar is in politieteams. Door de gevoeligheid van het onderwerp vinden dit soort gesprekken in de praktijk echter nauwelijks plaats. In dit onderzoek wordt daarom getoetst of VR een geschikt middel is om etnisch profileren bespreekbaar te maken onder politieagenten, en hun kennis over het voorkomen ervan te vergroten. Hiertoe is een 360°-VR training ontwikkeld. Iedere deelnemer kan in een virtuele, interactieve omgeving interacteren met burgers en daarin individuele keuzes maken. Na afloop van de ervaring worden de gemaakte keuzes groepsgewijs besproken om op de lesstof te reflecteren en tot nieuwe inzichten te komen.

Om te onderzoeken in hoeverre deze VR-training bijdraagt aan kennis en reflectie , is een experiment opgezet waarin de resultaten van deelnemers aan de VR-methode vergeleken met die van deelnemers die hetzelfde cursusmateriaal aangeboden hebben gekregen op een smartphone (de 2D-groep), en een situatie waarin geen trainingsmateriaal werd aangeboden (de controlegroep). De bovengenoemde resultaten suggereren dat trainingen met 360⁰-films in het algemeen, in het bijzonder wanneer deze worden aangeboden met VR (d.w.z., de “360°-VR training”), effectief bij kunnen dragen aan kennis en reflectie omtrent etnisch profileren. Meer specifiek kan geconcludeerd worden dat:

  • 360°-VR trainingen, meer dan dezelfde training in 2D via smartphones, bijdragen aan kennis over (het voorkomen van) etnisch profileren (onderzoeksvraag 1);
  • 360°-VR trainingen, meer dan dezelfde training in 2D via smartphones, bijdragen aan een positieve(re) houding/attitude in relatie tot het onderwerp etnisch profileren (onderzoeksvraag 2);
  • Zowel 360°-VR trainingen als dezelfde training in 2D via smartphones bijdragen aan een verbeterde dialoog (onderzoeksvraag 3)Ten slotte is gebleken dat wat betreft presence - een eigenschap die van groot belang is voor het effectief overbrengen van trainingsmateriaal – en engagement de 360°-VR trainingen het best beoordeeld werden; hetzelfde was het geval voor het plezier dat de deelnemers ervoeren in de simulatie.

Questions? Talk to an expert